Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus, jest prowadzone przez Fundację Dobrych Zwierząt jako jedna z form realizacji jej głównego celu, którym jest:

ograniczanie populacji niechcianych zwierząt i szeroko pojęta działalność edukacyjna w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt.

Założycielką obu podmiotów jest Marta Lichnerowicz. Jej zdaniem, główną przyczyną krzywdzenia zwierząt jest niewiedza ludzka w zakresie zdolności do odczuwania, uczenia się i zdolności poznawczych u zwierząt. Dlatego też, od wielu lat całą swoją uwagę kieruje w szeroko pojęta edukację – począwszy od edukacji humanitarnej dzieci poprzez kampanię edukacyjne kierowane do szerokiej gamy odbiorców po szkolenia dla kadr profesjonalistów pracujących ze zwierzętami.