Kynologia

Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

1. Podstawowe definicje:

Co to jest kynologia?

Nauka o psie, jego hodowli i tresurze.

W węższym pojęciu kynologia zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z psem rasowym. Ponieważ szereg tych zagadnień jest umownych, powstało wiele organizacji prowadzących bardziej czy mniej rzetelne prace badawcze z dziedziny kynologii i propagujących swe osiągnięcia poprzez regulowanie hodowli psów rasowych, tworzenie i modyfikację wzorców ras psów oraz inne formy.

Kynologia w Polsce

W Polsce pierwsze organizacje kynologiczne zaczęły powstawać po odzyskaniu niepodległości po pierwszej wojnie światowej.

Pierwszą organizacją kynologiczną prowadzącą Księgę Rodowodową i Księgi Wstępne był Polski Związek Hodowców Psów Rasowych powstały w 1924 roku w Warszawie.

Pierwsza Wszechpolska Wystawa Psów Rasowych odbyła się w Warszawie w 1925 roku, a przybyło na nią aż 271 psów.

W końcu 1935 roku został utworzony Międzyklubowy Komitet Kynologiczny, który doprowadził 28 lipca 1938 roku do uchwalenia statutu Polskiego Kennel Klubu zrzeszającego większość spośród istniejących wówczas stowarzyszeń i klubów hodowców i miłośników psów rasowych.

Druga wojna światowa przerwała starania Polskiego Kennel Klubu o przystąpienie do FCI, jak i spowodowała ogromne straty zarówno wśród kynologów jak i pogłowia psów rasowych.

5 maja 1948 roku na zwołanym w tym celu zebraniu organizacyjnym w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego został powołany do życia Związek Kynologiczny w Polsce.

Uchwalono statut Związku, powołano pierwsze oddziały terenowe i pierwszych sędziów kynologicznych, a także rozpoczęto wydawanie pisma „Pies”.

W 1957 roku ZKwP został przyjęty jako pełnoprawny członek FCI.

W 1969 roku odbyła się w Łodzi Światowa Wystawa Psów Rasowych.

ZKwP działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach zgodnie ze statutem uchwalonym 29 maja 1977 roku, z późniejszymi zmianami. Jest to stowarzyszenie osób zainteresowanych hodowlą psów rasowych oraz ich szkoleniem do celów użytkowych i sportowych.

Związek Kynologiczny w Polsce

Największą polską organizacją kynologiczną jest Związek Kynologiczny w Polsce(ZKwP, który jako jedyna polska organizacja jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI.

Pargraf 6 Statutu ZKwP mówi : „Celem Związku jest oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli i szkolenia psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższe go poziomu zarówno pod względem eksterierowym jak i użytkowym.”

Związek realizuje swoje cele przez:

1. reprezentowanie interesów kynologii przed władzami i instytucja mi w kraju oraz organizacjami kynologicznymi międzynarodowymi i zagranicznymi,

2. prowadzenie Polskiej Księgi Rodowodowej,

3. organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych (wystawach, pokazach, zawodach, konkursach),

4. rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i naukowo-badawczej w zakresie kynologii,

5. współpracę w dziedzinie kynologii z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi w kraju i za granicą,

6. organizowanie zebrań, kursów i wykładów,

7. organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów, instruktorów oraz treserów,

8. czuwa nie nad przestrzeganiem ogólnych zasad etycznych przez członków Związku.

9. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Związku

Klasyfikacje ras psów wg American Kennel Club (AKC) oraz British Kennel Club

W niektórych książkach obecnych na polskim rynku można spotkać się z klasyfikacją ras podzieloną na następujące grupy:

American Kennel Club: https://www.akc.org/

Psy myśliwskie (sporting dogs)
Gończe (hounds)
Pracujące (working
Teriery
Psy zabawki (Toy)
Psy niemyśliwskie (non- sporting
Psy pasterskie (zaganiające (herding
Psy niesklasyfikowane (Miscellaneous Class )

British Kennel Club https://www.thekennelclub.org.uk/

Gończe
Pracujące
Myśliwskie
Teriery
Użytkowe
Pasterskie
Zabawki

Wzorzec rasy – zespół cech, które powinno spełniać zwierzę hodowlane, aby mogło zostać zaliczone do danej rasy. Opracowywaniem wzorców ras psów zajmują się organizacje kynologiczne w krajach pochodzenia danej rasy a następnie zatwierdzane są przez FCI.

Show More

Course Content

Grupa 1 – FCI – Owczarki i inne psy pasterskie, z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła

Grupa 2 – FCI – Pinczery i sznaucery, molosy, psy górskie i szwajcarskie psy do bydła

Polityka Prywatności

Zapisz się do naszego Newslettera!

Obiecujemy, że nie spamujemy!

Wszelkie Prawa Zastrzeżone Silva Lupus 2021 Kradzież pomysłów, programów szkoleń i innych elementów tej witryny będzie skutkowała wyciągnięciem odpowiedzialności karnej. School Zone | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.