Zaświadczenia

Od roku szkolnego 2021/22 absolwenci naszych kursów, po zaliczeniu egzaminów końcowych (teoretycznych i praktycznych) otrzymują kilka zaświadczeń: Zaświadczenie zgodne rozporządzeniem …