Hybrydowa forma

Nasze kursy odbywają się w formie hybrydowej. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w trybie kształcenia na odległość. Są to zarówno wykłady nagrane i umieszczone na dedykowanej platformie szkoleniowej, jak i wykłady „na żywo” prowadzone w formie warsztatów na platformach internetowych. W czasie trwania kursu nasi słuchacze proszeni są o wykonanie szeregu „projektów” związanych z tematyką szkolenia.

Po zaliczeniu części teoretycznej, na zajęciach z instruktorami, nasi słuchacze przekładają teorię na praktykę, pracując już na żywo ze zwierzętami.

Ostatnim etapem szkolenia jest praktyka zawodowa, która kursanci mogą odbywać zarówno w samodzielnie wybranych przez siebie miejscach jak i we współpracujących z nami szkołach, schroniskach, hotelach dla zwierząt i innych miejscach związanych z branżą. Czas praktyk jest elastycznie dostosowany do możliwości słuchacza.

Categories: o nas