Dyplomy

Od roku szkolnego 2021/22 absolwenci naszych kursów, po zaliczeniu egzaminów końcowych (teoretycznych i praktycznych) otrzymują kilka zaświadczeń:

  • Zaświadczenie zgodne rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. – języku polskim
  • Zaświadczenie zgodne rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. – języku angielskim
  • Suplement do zaświadczenia z programem szkolenia i zakresem godzinowym szkolenia – w języku polskim
  • Suplement do zaświadczenia z programem szkolenia i zakresem godzinowym szkolenia – w języku angielskim
  • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim
  • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku angielskim
  • W przypadku kursów instruktorskich (treser psów, instruktorzy dyscyplin kynologicznych) – legitymację instruktorska w twardej oprawie

Razem 7 zaświadczeń!

Osoby, którym nie uda zaliczyć się egzaminów lub nie będą chciały do nich podchodzić otrzymują:

  • Dyplom za uczestnictwo w szkoleniu w języku polskim
  • Dyplom za uczestnictwo w szkoleniu w języku angielskim

Dodatkowo w trakcie nauki w Szkole Hodowców i Szkole Trenerów i Zoopsychologów można wziąć udział w bezpłatnym, obszernym kursie DOBROSTAN ZWIERZĄT i INSPEKTOR DS. OCHRONY ZWIERZĄT stworzonym specjalnie dla naszych słuchaczy. Po jego ukończeniu, każdy uczestnik otrzymuje komplet dokumentów ukończenia szkolenia oraz legitymację INSPEKTORA DS. OCHRONY ZWIERZĄT.

Categories: o nas