Behawioralne przyczyny bezdomności zwierząt

Utarło się, że główną przyczyną porzucania zwierząt jest czynnik ludzki. Łatwiej nam wierzyć, że porzucone zwierzę jest ofiarą ludzkiego okrucieństwa niż przyjąć, że właściciel nie podołał problemom jakie sprawia pies. Tymczasem z badań przeprowadzonych w USA na zlecenie National Council on Pet Population Study and Policy(NCPPSP) wynika, że to problemy behawioralne jakie sprawiają zwierzęta są najczęstszą przyczyną podjęcia decyzji o ich oddaniu. Do najczęściej wymienianych problemów, będących przyczyną oddania psa należała agresja w stosunku do ludzi i zwierząt.

Badania przeprowadzono w 12 amerykańskich schroniskach na populacji 2230 psów. Po odrzuceniu ankiet spełniających kryteria wykluczenia brano pod uwagę próbkę 1984 psów. Podczas badania osobie oddającej zwierzę do z schroniska zadawano szereg pytań, które zawierały 71 powodów pozbycia się zwierzęcia. 24 z nich zostały sklasyfikowane jako problemy behawioralne.

Odpowiedzi ankietowanych wykazały, że najczęstszymi problemami behawioralnymi psów są:

 1. Ugryzienie – 22,2%
 2. Agresja w stosunku do ludzi – 17,4%
 3. Ucieczki – 16,4%
 4. Niszczenie domu – 15,3%
 5. Niszczenie ogrodu – 15,3%
 6. Nieposłuszeństwo 13,5%
 7. Problemy z innymi zwierzętami mieszkającymi w domostwie – 12,9%
 8. Agresja do zwierząt – 11,3%
 9. Załatwianie się w domu -9,5%
 10. Wokalizacja – 7,7%

Biorąc pod uwagę przyczyny behawioralne i niebehawioralne przyczyn oddania zwierzęcia wygląda to następująco:

 1. Załatwianie się w domu – 18,5%
 2. Przejawia zachowanie destrukcyjne na zewnątrz 12,6%
 3. Agresja wobec ludzi 12,1%
 4. Ucieczki – 11,6%
 5. Zbytnia aktywność 11,4%
 6. Wymaga zbyt wiele uwagi 10,9%
 7. Zbyt dużo wokalizuje 10,7%
 8. Gryzienie – 9,7%
 9. Niszczenie wewnątrz – 9,7%
 10. Nieposłuszeństwo – 9,0%

Wykazano też znacząco statystycznie zależność pomiędzy adopcja psa ze schroniska z jego późniejszych zwrotem z powodów behawioralnych (50% ankietowanych). [1]

Kierując się zasadami logiki, można wysnuć wniosek, ze rozpoczęta odpowiednio szybko, odpowiednia terapia behawioralna, prowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę, może uchronić zwierzę przed bezdomnością, pobytem schronisku czy eutanazją. Terapia behawioralna prowadzona  w trakcie pobytu w schronisku oraz późniejsze fachowe wsparcie osoby adoptującej może zmniejszyć ryzyko niepowodzenia adopcji i powrotu do schroniska.

Marta Lichnerowicz


więcej na ten temat: [1] Salman et al. (2000) Behavioral Reasons for Relinquishment of Dogs and Cats to 12 Schelters, Journal of Applied Animal Welfare Science,3(2), 39-106