Fundacja Dobrych Zwierząt

Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus, jest prowadzone przez Fundację Dobrych Zwierząt jako jedna z form realizacji jej głównego celu, którym jest:

ograniczanie populacji niechcianych zwierząt i szeroko pojęta działalność edukacyjna w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt.

Założycielką obu podmiotów jest Marta Lichnerowicz. Jej zdaniem, główną przyczyną krzywdzenia zwierząt jest niewiedza ludzka w zakresie zdolności do odczuwania, uczenia się i zdolności poznawczych u zwierząt. Dlatego też, od wielu lat całą swoją uwagę kieruje w szeroko pojęta edukację – począwszy od edukacji humanitarnej dzieci poprzez kampanię edukacyjne kierowane do szerokiej gamy odbiorców(właścicieli zwierząt) po szkolenia dla kadr profesjonalistów pracujących ze zwierzętami.

Wierzę, że tylko poprzez edukację , wszystkich grup osób zajmujących się zwierzętami, możemy realnie zmienić ich los. Nierzadko, największą krzywdę zadają zwierzętom, ci którzy je „kochają”. Zwierzęta nie potrzebują naszej miłości. Potrzebują opieki i postępowania zgodnego z ich potrzebami gatunkowymi. Dlatego też te potrzeby powinniśmy znać a w pracy ze zwierzętami stosować aktualną wiedzę naukową.

Marta Lichnerowicz