DOBROSTAN ZWIERZĄT 2021/22

Dobrostan zwierząt to obszerny kurs, który został stworzony w oparciu o najnowszą wiedzę i zdobycze nauki o dobrostanie zwierząt. Obejmuje aspekty takie jak:

 • Dobrostan i jego definicje
 • Pomiar dobrostanu
 • Zwierzęta towarzyszące – problemy związane z dobrostanem
 • Wyzwania dla dobrostanu zwierząt gospodarskich
 • Zwierzęta w przemyśle rozrywkowym
 • Ogrody zoologiczne – relikt przeszłości czy zło konieczne
 • Doświadczenia na zwierzętach
 • Edukacja humanitarna
 • Organizacje ochrony zwierząt – typy organizacji, czołowe organizacje międzynarodowe
 • Dobrostanowe prawo krajowe i międzynarodowe

Kurs odbywa się w formie wykładów i ćwiczeń za pośrednictwem platformy szkoleniowej Silva Lupus.

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu końcowego uczestnik otrzymuje:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku angielskim

Koszt kursu to 300 zł
Słuchacze SZKOŁY TRENERÓW I ZOOPSYCHOLOGÓW oraz SZKOŁY HODOWCÓW – gratis

ZAPISY RUSZAJĄ WE WRZEŚNIU