Kurs treser psów zoopsycholog – edycja specjalna COVID19


Długo zastanawialiśmy się jak zorganizować nasz kurs w roku szkolnym 2020/21 tak by był on dla Państwa bezpieczny. Jak wiemy, pandemia Covid 19 nie odpuszcza, musieliśmy przeorganizować całkowicie nasze szkolenia tak aby nie stracić nic z jakości naszych szkoleń gwarantując dostęp zarówno do wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

Kilka tygodni pracy i wreszcie jest specjalna edycja naszego szkolenia.

Nowy kurs został podzielony ostanie na 4 moduły.

I – jesień- zima 2020 – miduł teoretyczny, online.

II – zima-wiosna 2021 – moduł praktyczny – zajęcia praktyczne  z instruktorem – praca z własnymi psami – TRÓJMIASTO

III – wiosna /lato 2021 praktyki zawodowe – zajęcia z obcymi psami + schronisko

Nasz kurs nie jest „teatrem jednego aktora”. Kursanci mają zajęcia z wykładowcami, którzy reprezentują różne podejścia do szkolenia psów i rozwiązywania problemów behawioralnych. Dzięki temu systemowi absolwent potrafi zastosować w swojej pracy różne metody i narzędzia w pracy z psami.

Tematy realizowane w formie zajęć online:

BLOK 1 – Pies od A do Z

– Kynologia
– Udomowienie psa
– Etogram psa
– Ontogeneza behawioru psa, socjalizacja szczeniąt, przedszkole dla szczeniąt
– Geriatria psów
– anatomia i fizjologia psów,
– genetyka,
– żywienie psów

BLOK 2 – Kot zwierzę niezwykłe

– Felinologia

– Etogram Kota

– Problemy behawioralne kotów i sposoby ich rozwiązywania

– Kot jako drapieżnik – rola kota w ekosystemie i problemy kontroli populacji kotów

BLOK 3 – Mechanizmy uczenia się i zachowania się zwierząt

– podstawy etologii

– mechanizmy uczenia się (warunkowanie klasyczne, instrumantalne, uczenie społeczne)

– Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt

BLOK 4 – podstawy pracy z psem

– organizacja szkoły dla psów

– metody szkolenia psów

– praktyczne ćwiczenia w pracy z grupą w szkole dla psów

– praktyczna praca z psami

BLOK 5  – PROBLEMY BEHAWIORALNE PSÓW I KOTÓW

– Praktyczne rozwiązywanie problemów behawioralnych psów 16 h – Jacek Gałuszka –– zajęcia nagrywane oraz zajęcia  live – październik 2020

– Medycyna behawioralna psów 24 h – Joanna Iracka – zajęcia online na platformie  nienagrywane, live,  bezpośredni kontakt z wykładowcą – 14-15 listopada, 8 listopada 2020


– Problemy behawioralne psów. Wzbogacanie środowiska. Zycie codzienne z dużym stadem psów – 16 h – Marta Lichnerowicz – grudzień 2020 – Zajęcia formie wykładów oraz spotkań planowych z możliwością dyskusji i zadawania pytań.

BLOK 6 – PSIE SPORTY I AKTYWNOŚCI – zajęcia teoretyczne  online oraz praktyka z własnym psem

  •  Rally –O  – posłuszeństwo na luzie
  • NOSE WORK – praktyczna praca z psami na hydrolatach
  • Praca węchowa psów (tropienie sportowe, użytkowe, myśliwskie, szukanie ludzi przedmiotów)
  • Obedience – czyli praca na detalach – J.Hewelt,
  •  Frisbee, Flyball,
  • Agility – I.Krasnopiórko

BLOK 7  – WARSZTAT PRACY

Praca z klientem – warsztaty z psychologiem – 1 dzień
Pierwsza pomoc dla psa i przewodnika – 1 dzień

BLOK 8  – PRAKTYKI – kurs treser psów , zoopsycholog – maj 2021

80 godzin praktyk w schronisku dla zwierząt dla kursu zoopsycholog – pod okiem instruktorów Silva – Lupus i Fundacji Dobrych Zwierząt – praktyki zorganizowane przez Silva Lupus, lub uczestnictwo w ramach praktyk w kursie super Pies w Szkole Wesoła Łapka lub we własnym zakresie (bezpłatnie)

40 godzin praktyk w szkole dla psów – kurs treser psów – praktyki organizowane we własnym zakresie

Kurs kończy się egzaminami:

– testowym

– praktycznym 2 częściowym:

– kurs treser psów, zoopsycholog – egzamin zewnętrzny w Związku Kynologicznym w Polsce. Zaliczenie z samodzielnie przygotowanym psem, na ocenę minimum dobrą, jednego z egzaminów do wyboru BH, IPO, PT, PTT, Obedience 0 lub przebieg na zawodach agility bez dyskwalifikacji – potwierdzone wpisem do książeczki startowej psa

– kurs zoopsycholog – praca i jej obrona obejmująca studium 3 przypadków z jakimi kursant pracował

O kursie:
Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych zawodowym szkoleniem psów we własnej szkole oraz terapią zachowań. Naszym zdaniem aby móc w 100% oddać się wykonywaniu zawodu szkoleniowca należy posiadać umiejętności zarówno z zakresu szkolenia psów jak i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami zwierząt towarzyszących.
Dlatego opracowaliśmy kompleksowe szkolenie, które umożliwi zdobycie obu zawodów w trakcie jednego kursu.

Na naszym kursie nauczamy nowoczesnych metod szkolenia psów. Przygotowujemy kompleksowo do prowadzenia własnej szkoły dla psów oraz prowadzenia zajęć indywidualnych z psami sprawiającymi problemy.

Czego Cię nauczymy:
pracować z psami na kursach posłuszeństwa
pracować z trudnym klientem – właścicielem psa
prowadzić i skutecznie promować własną szkołę dla psów
rozwiązywać problemy behawioralne psów i kotów

Dla kogo jest ten kurs?
dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zwierząt – ich emocji, uczenia się i psychiki
dla osób marzących o własnej szkole dla psów, pracy zoopsychologa
dla osób zawodowo pracujących ze zwierzętami, które chcą udoskonalić swój warsztat umiejętności i wiedzę.

Jak zdobywasz wiedzę na kursie?
Na naszym kursie spotkasz wielu różnych wykładowców. Każdy z nich ma nieco inne podejście do szkolenia psów, rozwiązywania problemów behawiorlanych i pracy ze zwierzętami. Dzięki temu będziesz miał szerszy pogląd na metody pracy ze zwierzętami oraz w miare zdobywania wiedzy wypracujesz własny system pracy bazując na doświadczeniu najlepszych polskich szkoleniowców. Prawdziwa praktyka do schronisko, w którym organizujemy praktykę zawodową. Tam już prawie sam – nie martw się na miejscu zawsze jest opiekun praktyk – będzie pracował z psami problematycznymi.

Organizacja kursu:
Kurs podzielony jest na moduły – zajęcia online, zajęcia na żywo z instruktorami oraz praktyki zawodowe.   Praktyki można odbywać podczas zajęć zorganizowanych z instruktorami Silva Lupus lub w wybranym przez siebie schronisku oraz szkole dla psów.

Wymagania od kandydatów:
pełnoletność

wykształcenie średnie
dobra kondycja fizyczna

Treści przekazywane kursantom opierają się na wynikach badań naukowych. Nie nauczamy metod i technik nie mających potwierdzenia w badaniach empirycznych. Jakość zajęć gwarantuje znakomita kadra wykładowców.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do wykonywania zawodów TRESER PSÓW I ZOOPSYCHOLOG zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Koszt kursu:

Przy wcześniejszych opłatach całości kursu atrakcyjne zniżki!

Gwarancją miejsca na kursie jest wpłata zadatku (przepada w przypadku rezygnacji) w wysokości 400 zł. Wliczany on jest w poczet opłaty za kurs. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

– kurs kompleksowy treser psów – zoopsycholog – przy wpłatach do 15 sierpnia 2020 – 20% zniżki (cena kursu 6400zł zamiast 8000 zł)

Jeśli zaliczyłeś wcześniej, któryś z modułów kursu możesz ubiegać się o jeszcze większy rabat – odliczymy od ceny zaliczone moduły! Napisz do nas na szkola@silva-lupus.pl i dowiedz się o szczegóły!

Płatności prosimy dokonywać na konto:

FUNDACJA DOBRYCH ZWIERZĄT
Bank BGŻ: 09 2030 0045 1110 0000 0243 8620 w tytule podając kursTPZP + nazwisko uczestnika.

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ POPRZEZ FORMULARZ:
https://forms.gle/2tUWn8pwQKVPT9uB8