Kilka słów o NOSE WORK

Historia Nose Work

Nose Work zostało stworzone w Stanach Zjednoczonych przez trzech instruktorów szkolenia psów służbowych specjalizujących się w szkoleniu psów do wykrywania substancji. Obserwując pozytywne efekty w zachowaniu psów wynikające z pracy węchowej chcieli oni sprawić, aby z tych dobroczynnych skutków mogły również skorzystać psy towarzyszące. Postawili oni sobie za cel stworzenie przyjemnej i łatwo dostępnej metody aktywizacji psów domowych i ich właścicieli poprzez zabawy węchowe inspirowane wyzwaniami, jakich doświadczają psy służbowe w swojej codziennej pracy – w służbie granicznej czy w policji. W ten sposób powstał Nose Work, który następnie został ujęty w ramy regulaminów i przekształcony w oficjalną dyscyplinę sportową K9 Nose Work.

Nose Work w Polsce

Stowarzyszenie Nose Work Club Polska w oficjalnej współpracy ze Svenska Nose Work Klubben (będącym częścią SKK – Svenka Kennel Klubben, Szwedzkiego Związku Kynologicznego) postawiło sobie za zadanie wdrożenie w Polsce dyscypliny sportowej Nose Work bazując na jej oryginalnych założeniach. Naszym celem jest profesjonalne wyszkolenie instruktorów, trenerów i sędziów Nose Work, aby mogli oni w sposób rzetelny i przede wszystkim bezpieczny dla psów popularyzować ten sport szkoląc kolejnych przewodników z psami i biorąc udział w krajowych i międzynarodowych zawodach Nose Work – jako uczestnicy i sędziowie.

Szkolenie według oficjalnych skandynawskich założeń pozwoli na wspólne uczestnictwo w zawodach, treningach, obozach, seminariach i kursach. Obecnie na tych samych zasadach trenują już nie tylko Szwedzi, lecz również Duńczycy, Norwegowie i Finowie. Gościnny udział sędziowski mają również Amerykanie, Holendrzy i inni.

Nose Work – sport, praca i rekreacja

Trenowanie Nose Work daje nam możliwość zmierzenia się z innymi podczas zawodów, konkursów i egzaminów krajowych i międzynarodowych. Jednak nie jest to dyscyplina wyłącznie dla przewodników z zacięciem sportowym. Nose Work niesie szereg korzyści również przy wykorzystaniu go w sposób rekreacyjny w życiu codziennym czy w pracy z psami problematycznymi (lękliwymi, agresywnymi), czy też w pracy z psami schroniskowymi.

Zalety, jakie niesie za sobą Nose Work, to m.in.:

 wysiłek psychiczny dla psa zgodny z jego naturą – praca nosem wykorzystuje duże pokłady energii u psa

 budowanie pewności siebie u psów nieśmiałych i lękliwych

 przekierunkowanie energii psów hiperaktywnych na wyciszającą pracę nosem

 nauka skupienia u psa

 nauka komunikacji z psem i czytania jego mowy ciała

 budowa więzi między przewodnikiem i psem

 aktywizacja właścicieli i motywowanie ich do aktywnego spędzania czasy i pracy ze swoimi psami

 doskonały sposób na pracę z psami agresywnymi i reaktywnymi – Nose Work trenuje się indywidualnie

Nose Work może trenować każdy człowiek i każdy pies, bez względu na wiek, kondycję, gabaryty, rasę, a nawet ograniczenia fizyczne. To dziedzina dosłownie dla wszystkich.

Dodatkowo nie wymaga ona dużych nakładów finansowych czy terenów treningowych. Nose Work można ćwiczyć codziennie i praktycznie w każdych warunkach, a dodatkowo nie wymaga on przygotowania z zakresu posłuszeństwa.

Zobacz jak zostać Instruktorem NOSE WORK
https://www.silva-lupus.pl/kurs-instruktor-nose-work/