Kurs Instruktor Nose Work 2019/20

Historia Nose Work

Nose Work zostało stworzone w Stanach Zjednoczonych przez trzech instruktorów szkolenia psów służbowych specjalizujących się w szkoleniu psów do wykrywania substancji. Obserwując pozytywne efekty w zachowaniu psów wynikające z pracy węchowej chcieli oni sprawić, aby z tych dobroczynnych skutków mogły również skorzystać psy towarzyszące. Postawili oni sobie za cel stworzenie przyjemnej i łatwo dostępnej metody aktywizacji psów domowych i ich właścicieli poprzez zabawy węchowe inspirowane wyzwaniami, jakich doświadczają psy służbowe w swojej codziennej pracy – w służbie granicznej czy w policji. W ten sposób powstał Nose Work, który następnie został ujęty w ramy regulaminów i przekształcony w oficjalną dyscyplinę sportową K9 Nose Work.

Nose Work w Polsce

Stowarzyszenie Nose Work Club Polska w oficjalnej współpracy ze Svenska Nose Work Klubben (będącym częścią SKK – Svenka Kennel Klubben, Szwedzkiego Związku Kynologicznego) postawiło sobie za zadanie wdrożenie w Polsce dyscypliny sportowej Nose Work bazując na jej oryginalnych założeniach. Naszym celem jest profesjonalne wyszkolenie instruktorów, trenerów i sędziów Nose Work, aby mogli oni w sposób rzetelny i przede wszystkim bezpieczny dla psów popularyzować ten sport szkoląc kolejnych przewodników z psami i biorąc udział w krajowych i międzynarodowych zawodach Nose Work – jako uczestnicy i sędziowie.

Szkolenie według oficjalnych skandynawskich założeń pozwoli na wspólne uczestnictwo w zawodach, treningach, obozach, seminariach i kursach. Obecnie na tych samych zasadach trenują już nie tylko Szwedzi, lecz również Duńczycy, Norwegowie i Finowie. Gościnny udział sędziowski mają również Amerykanie, Holendrzy i inni.

Nose Work – sport, praca i rekreacja

Trenowanie Nose Work daje nam możliwość zmierzenia się z innymi podczas zawodów, konkursów i egzaminów krajowych i międzynarodowych. Jednak nie jest to dyscyplina wyłącznie dla przewodników z zacięciem sportowym. Nose Work niesie szereg korzyści również przy wykorzystaniu go w sposób rekreacyjny w życiu codziennym czy w pracy z psami problematycznymi (lękliwymi, agresywnymi), czy też w pracy z psami schroniskowymi.

Zalety, jakie niesie za sobą Nose Work, to m.in.:

 wysiłek psychiczny dla psa zgodny z jego naturą – praca nosem wykorzystuje duże pokłady energii u psa

 budowanie pewności siebie u psów nieśmiałych i lękliwych

 przekierunkowanie energii psów hiperaktywnych na wyciszającą pracę nosem

 nauka skupienia u psa

 nauka komunikacji z psem i czytania jego mowy ciała

 budowa więzi między przewodnikiem i psem

 aktywizacja właścicieli i motywowanie ich do aktywnego spędzania czasy i pracy ze swoimi psami

 doskonały sposób na pracę z psami agresywnymi i reaktywnymi – Nose Work trenuje się indywidualnie

Nose Work może trenować każdy człowiek i każdy pies, bez względu na wiek, kondycję, gabaryty, rasę, a nawet ograniczenia fizyczne. To dziedzina dosłownie dla wszystkich.

Dodatkowo nie wymaga ona dużych nakładów finansowych czy terenów treningowych. Nose Work można ćwiczyć codziennie i praktycznie w każdych warunkach, a dodatkowo nie wymaga on przygotowania z zakresu posłuszeństwa.

O kursie

Zajęcia będą obejmowały naukę szkolenia psów w poszukiwaniu zapachów eukaliptusa, liścia laurowego i lawendy wg regulaminów Svenska Nose Work Klubben oraz Nose Work Club Polska. Kurs zakończy się egzaminem i certyfikacją przeprowadzoną przez przedstawicieli Svenska Nose Work Klubben.

Kurs instruktorski Nose Work posiada autoryzację  Nose Work Club Polska.

Cel kursu: Uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie prowadzić szkolenia i kursy dla właścicieli psów z zakresu sportowego Nose Work wg regulaminów Svenska Nose Work Klubben oraz Nose Work Club Polska.

Uczestnicy kursu instruktorskiego mogą uczestniczyć w zajęciach bez psa, jednak muszą mieć możliwość szkolenia pomiędzy zjazdami jednego psa (przez siebie samych) oraz 2 zespołów przewodnik + pies.

Plan szkolenia:

Część 1: 26-27. Października 2019 r.
Część 2: 22-24 listopada 2019  r.(3 dni)
Część 3: 13-15 grudnia 2019 r. (3 dni)
Część 4: 18-19 stycznia 2020 r

10 pełnych dni z podziałem na 4 zjazdy treningowe (2 + 3 + 3 + 2), z dużą ilością zajęć teoretycznych i praktycznych dla kursantów oraz lekturą materiałów w ramach pracy domowej między kolejnymi spotkaniami. Kurs zakończy się egzaminem i certyfikacją przeprowadzoną przez zewnętrznego egzaminatora.

Część 1: Szkolenie własnego psa w Nose Work, różne modele pracy oraz sposoby skłonienia psa do pracy węchowej, wyszukiwanie zapachów w pomieszczeniach zamkniętych, wyszukiwanie zapachów w pojemnikach, udział w zajęciach praktycznych z własnym psem, nagradzanie psa, połączenie teorii z praktyką.

Część 2: Szkolenie instruktorów w zakresie nauczania psów pracy w Nose Work, omówienie

ekwipunku kursanta, przygotowywanie próbek zapachowych, protokoły – ich prowadzenie i wypełnianie, przeszukiwanie, oznaczanie odnalezionego zapachu, wyszukiwanie zapachów w pojazdach, na zewnątrz budynków, zróżnicowanie wysokości umieszczonych próbek zapachowych, dodatkowe skrytki zapachowe, skrytki kombinowane, przeprowadzanie prób zapachowych, zmysł węchu, środowisko, ćwiczenia w zachowaniu równowagi, zasady zawodów, połączenie teorii z praktyką.

Część 3: Powtórzenie materiału z części pierwszej i drugiej kursu, ćwiczenia praktyczne, przygotowanie do egzaminu i certyfikacji.

Część 4: Egzamin i certyfikacja – test praktyczny: pedagogika, plany ćwiczeń, prowadzenie części szkolenia dla 2 różnych grup kursantów – grupy dla początkujących i zaawansowanych. Próba zapachowa z własnym psem oraz konkurs – zawody Nose Work w 4 różnych kategoriach: wyszukiwanie zapachu w pomieszczeniach, na zewnątrz, w pojemnikach i w pojazdach. Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Kursanci otrzymają dyplom Instruktora Nose Work oraz zaświadczenieo ukończeniu kursu INSTRUKTORA NOSE WORK zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Praca domowa:

Między częścią 1. a 2. kursant ma za zadanie szkolenie swojego psa oraz dwóch zespołów przewodnik + pies.

Między częścią 2. a 3. kursant ma za zadanie zapoznać się z regulaminem Nose Work i z omówionym podczas zajęć materiałem oraz trenować ze swoim psem do próby zapachowej i zawodów klasy I, które odbędą się na ostatnim zjeździe.

Zakres szkolenia:

Podczas kursu omówione zostaną również: historia Nose Work, przepisy dotyczące wykorzystywanych zapachów oraz zawodów i egzaminów, protokoły próbek zapachowych i ich wyników, protokoły sędziowskie, imprinting – wdrukowywanie zapachu (wady i zalety poszczególnych metod nauczania), skojarzenia, zanieczyszczenia, układanie zapachów, źródła zapachów, koncentracja w pracy węchowej, rozproszenia, strategie węszenia, lokalizacja zapachu (różne wysokości), sygnalizowanie odnalezienia zapachu, nagradzanie, język ciała

psa i komunikacja z psem, praca na smyczy i bez smyczy, język ciała człowieka, psy reaktywne a Nose Work, nauka klasyczna i warunkowa, motywacja a nauka, wzmocnienia, przygotowanie zapachów, pedagogika podstawowa, protokoły treningowe i inne.

Zakres egzaminu i certyfikacji:

Certyfikacja będzie się składała z części teoretycznej (pisemnej) i praktycznej. Podczas egzaminu praktycznego weryfikowane będą umiejętności prawidłowego i przystępnego przekazywania wiedzy osobom początkującym z zachowaniem merytorycznej poprawności. Sprawdzana będzie również umiejętność wychwytywania błędów i rozwiązywania występujących problemów w szkoleniu.

W kursie wykorzystane zostaną materiały wideo, foto oraz prezentacje multimedialne. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z własnymi psami.Nose Work jest kynologiczną dyscypliną sportową opierającą się na pracy węchowej psa. Polega ona przede wszystkim na wykrywaniu zapachów i mogą ją trenować wszystkie psy – bez względu na rasę, wiek, doświadczenie czy cechy charakteru. Od profesjonalnej detekcji zapachów Nose Work różni się przede wszystkim tym, że może go trenować każdy człowiek i każdy psiak

Cena dla absolwentów kursów zawodowych treser psów i zoopsycholog w Silva Lupus  – 1800 zł , pozostali uczestnicy 2000 zł.

Zapisy

https://forms.gle/8zMzArP1nA6XE2oE9

https://forms.gle/8zMzArP1nA6XE2oE9