Terapia i edukacja z psem w teorii i w praktyce – 25 maja 2019

Zapraszamy na seminarium z autorką 4 książek o terapii z udziałem psa – Beatą Kulisiewicz.

Bloki tematyczne:

1. Deontologia zawodu Dogo/kynoterapeuty

2. Domestykacja, bo to ona ukształtowała wzajemne interakcje

3. Teorie wyjaśniające efekty terapeutyczne interakcji ze zwierzętami. Oparcie na dowodach.

4. Dogoterapia – rozważania terminologiczne.

5. Behawioralne i fizjologiczne wskaźniki obniżonego dobrostanu psów angażowanych w terapii i edukacji. Specjaliści prowadzący terapie i edukację z psem muszą posiadać wiedzę co do możliwości i ograniczeń zwierząt z którymi pracują; powinni rozumieć i brać pod uwagę te ograniczenia szczególnie podczas bezpośrednich kontaktów ze zwierzętami. Ponadto winni posiadać wiedzę i umiejętności takiego angażowania psów, by ich bezpieczeństwo i komfort nigdy nie były zagrożone.

6. Standardy pracy dla ludzi i zwierząt

7. Metodyka pracy. Tu zostaną omówione zasady konstruowania programów terapeutycznych lub edukacyjnych z udziałem zwierząt i sposobów ich realizacji uwzględniający dobrostan wszystkich uczestników zajęć w formie pokazu, prezentacji, warsztatów z czynnym uczestnictwem i samodzielnym opracowywaniem część zagadnień.

Poza zaprezentowanymi blokami tematycznymi porozmawiamy też o tym, czy pies lubi swoja pracę, czy tylko tak nam się wydaje? Czy wszystkim dzieciom jest potrzebna ta metoda i czy śpiący pies na kocyku w sali, w której dziecko zapełnia kolorowankę to dogoterapia? Czy możemy stosować podział zajęć na czynne i bierne i jak odróżnić bezwartościowe spotkania z pieskiem od umiejętnego i świadomego włączenia psa w proces terapii. Ponadto co mogą zmienić najnowsze badania, które nie potwierdzają korzystnego wpływu obecności zwierząt na ludzkie zdrowie?

Spotkanie to traktuje bardziej jak wymianę doświadczeń, konsultacje i prezentacje różnych stanowisk oraz możliwość wyjścia poza prezentowane na ogół stereotypy.

Seminarium przeciwnie do biernego wysłuchiwania wiedzy na wykładzie, pozwoli nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale na zweryfikowanie i utrwalenie już posiadanej.

Prowadząca: dr Beata Kulisiewicz – pedagog, psycholog zwierząt, dogoterapeuta. Właścicielka adoptowanych psów, kotów i koni. Autorka publikacji i artykułów o dogoterapii. Uczestniczka wielu kursów i seminariów kynologicznych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem.

Cena seminarium to 250 zł

Zapisy: kontakt@silva-lupus.pl

Gwarancją miejsca na kursie jest wpłata zadatku (przepada w przypadku rezygnacji) w wysokości 50 zł. Wliczany on jest w poczet opłaty za kurs. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Płatności prosimy dokonywać na konto:

FUNDACJA DOBRYCH ZWIERZĄT
Bank BGŻ: 09 2030 0045 1110 0000 0243 8620 w tytule podając Dogo+ nazwisko uczestnika.