Nose Work jest kynologiczną dyscypliną sportową opierającą się na pracy węchowej psa. Polega ona przede wszystkim na wykrywaniu zapachów i mogą ją trenować wszystkie psy – bez względu na rasę, wiek, doświadczenie czy cechy charakteru. Od profesjonalnej detekcji zapachów Nose Work różni się przede wszystkim tym, że może go trenować każdy człowiek i każdy psiak .

W Nose Work psy pracują na tzw hydrolatach – czyli wodnych roztworach zapachowych, które są w pełni bezpieczne dla psów podczas wdychania. Kurs obejmuje naukę pracy w dyscyplinie Nose Work w oparciu o regulaminy i metodykę Svenska Nose Work Klubben (Szwedzki Klub Nose Work działający w ramach Svenska Kennelklubben – Szwedzkiego Związku Kynologicznego) oraz Nose Work Club Polska bazujących na oryginalnej dyscyplinie sportowej K9 Nose Work ®

O kursie

Zajęcia będą obejmowały naukę szkolenia psów w poszukiwaniu zapachów eukaliptusa, liścia laurowego i lawendy wg regulaminów Svenska Nose Work Klubben oraz Nose Work Club Polska. Kurs zakończy się egzaminem i certyfikacją przeprowadzoną przez przedstawicieli Svenska Nose Work Klubben.

Kurs instruktorski Nose Work posiada autoryzację  Nose Work Club Polska.

Cel kursu: Uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie prowadzić szkolenia i kursy dla właścicieli psów z zakresu sportowego Nose Work wg regulaminów Svenska Nose Work Klubben oraz Nose Work Club Polska.

Uczestnicy kursu instruktorskiego mogą uczestniczyć w zajęciach bez psa, jednak muszą mieć możliwość szkolenia pomiędzy zjazdami jednego psa (przez siebie samych) oraz 2 zespołów przewodnik + pies.

Plan szkolenia:

Część 1: 26-27. Października 2019 r.
Część 2: 22-24 listopada 2019  r.(3 dni)
Część 3: 13-15 grudnia 2019 r. (3 dni)
Część 4: 18-19 stycznia 2020 r

10 pełnych dni z podziałem na 4 zjazdy treningowe (2 + 3 + 3 + 2), z dużą ilością zajęć teoretycznych i praktycznych dla kursantów oraz lekturą materiałów w ramach pracy domowej między kolejnymi spotkaniami. Kurs zakończy się egzaminem i certyfikacją przeprowadzoną przez zewnętrznego egzaminatora.

Część 1: Szkolenie własnego psa w Nose Work, różne modele pracy oraz sposoby skłonienia psa do pracy węchowej, wyszukiwanie zapachów w pomieszczeniach zamkniętych, wyszukiwanie zapachów w pojemnikach, udział w zajęciach praktycznych z własnym psem, nagradzanie psa, połączenie teorii z praktyką.

Część 2: Szkolenie instruktorów w zakresie nauczania psów pracy w Nose Work, omówienie ekwipunku kursanta, przygotowywanie próbek zapachowych, protokoły – ich prowadzenie i wypełnianie, przeszukiwanie, oznaczanie odnalezionego zapachu, wyszukiwanie zapachów w pojazdach, na zewnątrz budynków, zróżnicowanie wysokości umieszczonych próbek zapachowych, dodatkowe skrytki zapachowe, skrytki kombinowane, przeprowadzanie prób zapachowych, zmysł węchu, środowisko, ćwiczenia w zachowaniu równowagi, zasady zawodów, połączenie teorii z praktyką.

Część 3: Powtórzenie materiału z części pierwszej i drugiej kursu, ćwiczenia praktyczne, przygotowanie do egzaminu i certyfikacji.

Część 4: Egzamin i certyfikacja – test praktyczny: pedagogika, plany ćwiczeń, prowadzenie części szkolenia dla 2 różnych grup kursantów – grupy dla początkujących i zaawansowanych. Próba zapachowa z własnym psem oraz konkurs – zawody Nose Work w 4 różnych kategoriach: wyszukiwanie zapachu w pomieszczeniach, na zewnątrz, w pojemnikach i w pojazdach. Egzamin teoretyczny i praktyczny.

 Kursanci otrzymają dyplom Instruktora Nose Work oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu INSTRUKTORA NOSE WORK zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Praca domowa:

Między częścią 1. a 2. kursant ma za zadanie szkolenie swojego psa oraz dwóch zespołów przewodnik + pies.

Między częścią 2. a 3. kursant ma za zadanie zapoznać się z regulaminem Nose Work i z omówionym podczas zajęć materiałem oraz trenować ze swoim psem do próby zapachowej i zawodów klasy I, które odbędą się na ostatnim zjeździe.

Zakres szkolenia:

Podczas kursu omówione zostaną również: historia Nose Work, przepisy dotyczące wykorzystywanych zapachów oraz zawodów i egzaminów, protokoły próbek zapachowych i ich wyników, protokoły sędziowskie, imprinting – wdrukowywanie zapachu (wady i zalety poszczególnych metod nauczania), skojarzenia, zanieczyszczenia, układanie zapachów, źródła zapachów, koncentracja w pracy węchowej, rozproszenia, strategie węszenia, lokalizacja zapachu (różne wysokości), sygnalizowanie odnalezienia zapachu, nagradzanie, język ciała

psa i komunikacja z psem, praca na smyczy i bez smyczy, język ciała człowieka, psy reaktywne a Nose Work, nauka klasyczna i warunkowa, motywacja a nauka, wzmocnienia, przygotowanie zapachów, pedagogika podstawowa, protokoły treningowe i inne.

Zakres egzaminu i certyfikacji:

Certyfikacja będzie się składała z części teoretycznej (pisemnej) i praktycznej. Podczas egzaminu praktycznego weryfikowane będą umiejętności prawidłowego i przystępnego przekazywania wiedzy osobom początkującym z zachowaniem merytorycznej poprawności. Sprawdzana będzie również umiejętność wychwytywania błędów i rozwiązywania występujących problemów w szkoleniu.

W kursie wykorzystane zostaną materiały wideo, foto oraz prezentacje multimedialne. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z własnymi psami.

Cena dla absolwentów kursów zawodowych treser psów i zoopsycholog w Silva Lupus  – 1800 zł , pozostali uczestnicy 2000 zł.

Zapisy

https://forms.gle/8zMzArP1nA6XE2oE9