Poznaj naszą ofertę, nasza propozycja szkoleń i kursów jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie zdobywania wiedzy niezbędnej dla miłośników zwierząt

Zaświadczenia zgodne z rozporzadzeniem MEN

Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus jest placówką oświatową działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek oświatowych pod nr 125/2015.  Ma prawo do wydawania zaświadczeń na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem, są ważne w całej Polsce i w Unii Europejskiej.

Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus jest wyspecjalizowaną placówką, kształcącą zawodach:

 • 516404 - Fryzjer zwierząt (groomer)
 • 516402 - Opiekun dzikich zawierząt
 • 516403 - Opiekun zwierząt domowych
 • 516405 - Treser psów
 • 516406 - Zoofizjoterapeuta
 • 516407 - Zoopsycholog
 • 612106 - Hodowca zwierząt domowych

Wydajemy dwa rodzaje zaświadczeń:

 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu w okreslonym zawodzie lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu w określonej tematyce

   

Niepubliczne Centrum Edukacji Silva Lupus posiada prawo przeprowadzania egzaminów umożliwiających ocenę poziomu opanowania wybranych kwalifikacji zawodowych w zawodach.